Placement

Alumni 2014

M.Pharm

Sr.No Name
01 Bendale Monica
02 Chalke Manasi
03 Dcunha Sheron
04 Gade Snehal
05 Gupta Rakesh
06 Khade Priyanka
07 Khobragade Sonali
08 Khude Pravin
09 Shirkar Sayali
10 Singh Pragya

M.S

Sr.No Name
01 Ande Rameshwari
02 Kurade Mangesh

Joined Company

Sr.No Name Company
01 Bandre Vishal TCS
02 Bhurke Mrunmayi Sun Pharma
03 Chandivade Lavkesh Alembic Pharma
04 Dalvi Bhavika Cognizant
05 Godbole Rashmi Macleods
06 Jaiswal Saurabh Alkem
07 Nair Nikita
08 Save Arati Occalar pharma
09 Shelar Amruta
10 Shukla Sanjay Petlek Pharma
11 Yadav Mukesh Ciron Pharma
12 Madhuri Borate Occalar Pharma

Joined Business

Sr.No Name
01 Chodhary Narayanlal
02 Tadadikar Girish
03 Vishwakarma Pradip
04 Bangare Kanchan