ALUMNI 2014-18

PLACEMENT RECORDS 2014-18

Sr.No Name of Student Placed At Position
1 AGRAWAL RAHUL HARISHANKAR PARVATI Glaxo India LTD MR
2 BARIK REEMA RAVINDRANATH MAMTA M.Pharm
3 BASUDKAR VIVEK SHIVAJI UMA Prabodhan Medical Pharmacist
4 BHAPKAR ABHIJIT JYOTIRAM SATYASHILA Aculife Healthcare Pvt.Ltd Marketing
5 BHOLE PRIYANKA PRAVIN SWATI Seloi Pharma Pvt.Ltd, Goregaon Q.C. Analyst
6 CHAUHAN RANJAN OTARMAL SUKI M.Pharm --
7 CHAURASIYA VIKAS ASHOKKUMAR SEEMA Medlife --
8 CHIPPA SRILAXMI MANOHAR LALITA M.Pharm --
9 FERNANDES JENNIFER JEROME ANITA M.Pharm --
10 GAIKWAD ASHMITA PRAKASH POONAM Apollo Pharmacy Hospital Pharmacist
11 GHARAT SNEHA MAHENDRA MALTI Sarthak hospital Hospital Pharmacist
12 GHOGALE DIKSHA DEEPAK DIPIKA Sarthak hospital Hospital Pharmacist
13 JOSHI TRUPTI CHANDRAKANT RACHANA M.Pharm --
14 LAD PRAJAKTA SURESH SUREKHA M.Pharm --
15 MAHAJAN YOGITA BHASKAR VANDANA M.Pharm --
16 MANE RESHMA RAJENDRA HEMALATA M.Pharm --
17 PATNI MOHD. SHAKIR SAKEEL FARIDA Sciformix, Andheri Analyst
18 PEREIRA VERONICA BELCHIR CECILIA M.Pharm --
19 RANE NUTAN SHRIKANT BHAKTI Brassica Ltd, Palghar Q.C.
20 SAWANT SHRUTI JITENDRA JYOTI Brassica Ltd, Borivali Regulatory
21 SONAVANE BHUMIKA ARUN MANISHA M.Mharm --
22 YADAV DILIP KUMAR RAMNARAYAN PRAMILADEVI Brassica Ltd, Borivali Regulatory

EVENTS