ALUMNI 2015-19

PLACEMENT RECORDS 2015-19

Sr.No Name of Student Placed At Position
1 DEEPAK BHADVIA Bhaktivedant Hospital, Mira Road Hospital Pharmacist
2 JYOTI YADAV TCS Clinical data management
3 MITESH PATIL TCS Clinical data management
4 ABHILASH DUBEY TCS Clinical data management
5 ATUL SOPTE TCS Clinical data management
6 KALPESH VALVI TCS Clinical data management
7 SONAL GAVKAR TCS Clinical data management
8 POOJA GUPTA TCS Clinical data management
9 SUNITA DUBEY TCS Clinical data management
10 TANVI PARMAR M.PHARM(Pharmaceutics) BNCP Mumbai
11 HIMANSHU SHARMA M.PHARM(Pharmaceutics) BNCP Mumbai
12 VARSHA MISHRA M.PHARM(Pharmaceutics) BNCP Mumbai
13 RAJAN AHIRE M.PHARM(Pharmaceutics) R.G. Sapkal College of pharmacy, Nasik
14 Adesh Yelave M.PHARM(Pharmaceutics) H.K. College of Pharmacy, Mumbai
15 Mahadeo Tate M.PHARM(Pharmaceutics) H.K. College of Pharmacy, Mumbai
16 Shreya Parkar M.PHARM(Pharmaceutics) H.K. College of Pharmacy, Mumbai
17 Prajakta Kegade M.PHARM(Pharmaceutics) H.K. College of Pharmacy, Mumbai
18 Uzma Khan Medical Shop Pharmacist
19 Devka Rathod Medical Shop, Pharmacist
20 Aashray Bhavsar Keshavshrishti Research Analyst
21 Vijaya Gupta Kartavya Healtheon Pharmacist
22 Sukruti Shendge Kartavya Healtheon Pharmacist
23 Sheetal Salunkhe Kartavya Healtheon Pharmacist
24 Sayali Jadhav Welex Laboratories Pharmacist
25 Rehan Attar Cirrus Pharma, Boisar Marketing Trainee
26 Rajat Gaur Apana Grahak, Virar Drug Store Pharmacist
27 Gautam Sahani Glenmark Medical Representative
28 Alok Mishra Sun Pharma Medical Representative
29 Rohit Tiwari Alkem Labs Medical Representative

EVENTS